TFI nedir?

Dental implant uygulaması yapan klinisyenler, dental implant ile ilgilenen araştırmacılar ve bu konuda çalışan istekli firmaların bilimsel, sektörel ve klinik bilgilerini paylaşabilecekleri ve bu paylaşım sonucunda farklı bakış açıları kazanabilecekleri bir platformdur.

TFI, implantoloji için hep birlikte anlamına gelen Together For Implantology kelimelerinin baş harflerinden oluşur. İsmin İngilizce olarak seçilmesinin nedeni TFI’ın global bir isim olma hedefidir.

TFI’ın kuruluş amacı nedir?

Diş hekimlerine etik bir çerçeve içerisinde implantla ilgili fikirlerini, çalışmalarını, bilgilerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturmak ve dolayısı ile implantoloji alanının gelişimine katkı sağlamak.

TFI’ın organizasyon yapısı nasıldır?

TFI NucleOSS® desteği ile kurulmuş bir organizasyondur. Bir başkan ve beş üyeden oluşan  bilimsel bir kurul tarafından işleyişi ve faaliyetleri düzenlenir. TFI bilimsel kurul başkanı Prof. Dr. Kemal Ünsal’dır.

TFI’ın faaliyetleri nelerdir?

Önceden belirlenmiş bir konu ile ilgili alanda uzmanlığı olan hekimleri bir araya getirip  dinleyicilerin de katılımı ile interaktif  toplantılar düzenler.

Bilimsel kurulun programını ve içeriğini belirlediği, implantoloji ile ilgili seminer, kurs ve çeşitli eğitimler yapar.

Yılda bir kez,  yurtiçinden ve yurtdışından konuşmacıların katıldığı bilimsel bir  kongre düzenler.

TFI bimsel kurulu destek isteği ile  başvurusu yapılan, implantoloji ile ilgili bilimsel araştırma ve projeleri değerlendirir. NucleOSS®’a ait uluslararası akredite Ar-Ge laboratuvarının ücretsiz kullanılması, maddi destek ve materyal desteği sağlanması konularında karar verir.

Dört ayda bir, bilimsel makale özetlerinden oluşan Türkçe  bülten yayınlar.

TFI NucleOSS®  dental implant firmasının kendi bünyesi içinde yapacağı eğitimlere destek verir ve eğitimlerin bilimsel kalibrasyonunu yapar.

TFI üyelik şartları nelerdir?

TFI üyesi olabilmek için diş hekimi olmak veya diş hekimliği sektöründe yer almak yeterlidir. NucleOSS®  firmasının finans desteği sayesinde üyelik ücretsizdir.

Akademisyen bir diş hekiminin TFI üyesi olarak kazanabilecekleri nelerdir?

Bilimsel kongre ve toplantılardan faydalanabilmek

Birikimi olan konularda TFI’ın düzenlediği kongrelerde konuşmacı olarak yer alabilmek

Yapmayı planladığı implanta yönelik çalışmaları Türkiye’de çok az sayıda olan akredite bir laboratuvarın imkanlarından faydalanarak yapabilmek

Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere poster ve tebliğ ile katılırken, TFI kurulunun değerlendirmesi sonrasında maddi destek alabilmek

Klinisyen bir diş hekiminin TFI üyesi olarak kazanabilecekleri nelerdir?

Diğer klinisyenlerin pratiği hakkında fikir sahibi olarak faydalı bulduğu uygulamaları kendi pratiğine katabilmek

Belli zaman aralıklarında yayınlanan, bilimsel makale özetlerinden oluşan Türkçe bir bülteni ücretsiz olarak alabilmek

Her yıl İstanbul’da düzenlenecek olan bilimsel bir kongreden faydalanabilmek

Bölgesel olarak yapılan kongre, kurs, panel, toplantı gibi bilimsel faaliyetlerden faydalanabilmek