•   Biyomalzemelerin in vitro biyouyumluluk testleri
  •   ISO 10993 standartlarıyla uyumlu sitotoksisite ve genotoksisite testleri
  •   MTT, AMES, mikronükleus testleri
  •   Hücrelerin sıvı nitrojen tankında saklanması
  •   Dijital ortamda mikroskobik görüntülerin kayıt altına alınıp saklanması
  •   Sentetik kemik greft üretimi
  •   Fatigue testi